ΦΕΚ 184/ΑΑΠ/10.09.2018

  • 11 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 4342

Ανάκληση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, που κηρύχθηκε δυνάμει της κοινής υπουργικής απόφασης 1067524/7053/0010/26-7-1999 (Δ΄634), για τη διεύρυνση της Λεωφ. Ζεφυρίου (ρέμα Εσχατιάς) στο τμήμα από τη συμβολή της με την οδό Παπαναστασίου μέχρι την οδό Κάλβου των Δήμων Φυλής και Αχαρνών της Π.Ε. Αττικής.(1)

Επιστροφή