ΦΕΚ 181/ΑΑΠ/04.09.2018

  • 05 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 6183

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Λάρισας στα Ο.Τ. 1011Α και 1184Α για την ανάπτυξη ισόπεδου κόμβου της Λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Βόλου.(1)

Επιστροφή