ΦΕΚ 180/ΑΑΠ/04.09.2018

  • 05 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. ΔΟΥ/οικ/3646

Χαρακτηρισμός της μελέτης οδοποιίας «Νέου Σ.Σ. Πολύκαστρου» (Οδικό τμήμα ΑΒ), στην περιοχή Πολύκαστρο του Ν. Κιλκίς, μήκους περίπου 576μ, ως τμήματος του Τριτεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε.Ο.1 στο τμήμα: «Γέφυρα - Καστανάς - Πρόχωμα - Πολύκαστρο - Εύζωνοι».(2)

Επιστροφή