ΦΕΚ 3813/Β/04.09.2018

  • 04 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. Φ.000.1/30/63615/Σ.14741

Τροποποίηση τηςαριθμ. Φ.000.1/5/14464/Σ.1759/ 5 Φεβ. 2018 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Αποστολή, αρμοδιότητες, διάρθρωση και στελέχωση του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Β΄ 406).(1)

Επιστροφή