ΦΕΚ 162/Α/03.09.2018

  • 03 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 90

Αρμόδια διοικητικά όργανα, διαδικασίες και προθεσμίες έγκρισης, αναθεώρησης και τροποποίησης των πλαισίων και σχεδίων του συστήματος χωρικού σχεδιασμού του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), καθώς και ειδικότερο περιεχόμενο αυτών.(1)

Επιστροφή