ΦΕΚ 306/Δ/29.08.2018

  • 30 Αυγούστου 2018

Απόφ. 36879

Επικύρωση των οριογραμμών τμημάτων υδατορέματος στη θέση «Ελιόρος-Καλό Αμπέλι» του Δήμου Σερίφου νήσου Σερίφου Νομού Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. (1)

Επιστροφή