ΦΕΚ 178/ΑΑΠ/29.08.2018

  • 30 Αυγούστου 2018

Απόφ. 122744/2208

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Τρίπολης - χαρακτηρισμός τμήματος οδού Δεληγιάννη μεταξύ των Ο.Τ. 260 και 265,264 και τμήματος της οδού Αποστολοπούλου μεταξύ των Ο.Τ. 265,264, 260 και 263, 262 σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας.(2)

Επιστροφή