ΦΕΚ 178/ΑΑΠ/29.08.2018

  • 30 Αυγούστου 2018

Απόφ. 3094

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου που βρίσκεται εντός του χαρακτηρισμένου ως ιστορικού τόπου τμήματος του οικισμού Αρναίας στον Δήμο Αριστοτέλη του Νομού Χαλκιδικής, φερομένου ως ιδιοκτησίας κληρονόμων Τσόχα Κωνσταντίνου του Βασιλείου και Τσόχα Κωνσταντίνου του Πέτρου.(1)

Επιστροφή