ΦΕΚ 176/ΑΑΠ/29.08.2018

  • 30 Αυγούστου 2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/216147/21018/1908

Χαρακτηρισμός ως μνημείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του ν. 3028/2002, του κελύφους του διωρόφου κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας Ρίτσας-Ρηγίτσας Χρ. Παπαπαναγιώτου και Γεωργίου Ευστρ. Ζούρου, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας του Δήμου Λέσβου της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου της Περ. Βορείου Αιγαίου.(1)

Επιστροφή