ΦΕΚ 176/ΑΑΠ/29.08.2018

  • 30 Αυγούστου 2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/288696/207076/6389/2643

Κήρυξη και οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Ελληνόπυργου» ή «Μονόλιθος» μεταξύ των κτηματικών περιφερειών Ελληνοπύργου και Μαυροματίου του Δήμου Μουζακίου, Π.Ε. Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.(5)

Επιστροφή