ΦΕΚ 176/ΑΑΠ/29.08.2018

  • 30 Αυγούστου 2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ 206084/21005/1907

Χαρακτηρισμός ως μνημείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του ν. 3028/2002, της νότιας όψης και της απότμησης στο ανατολικό τμήμα του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας Ζωής Δημητρακέλλη, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου της Περ. Βορείου Αιγαίου.(4)

Επιστροφή