ΦΕΚ 3429/Β/17.08.2018

  • 17 Αυγούστου 2018

Απόφ. 56524/19843

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, ως προς το άρθρο 14 αυτού.(3)

Επιστροφή