ΦΕΚ 303/Δ/24.08.2018

  • 28 Αυγούστου 2018

Απόφ. 108024

Καθορισμός οριστικής γραμμής όχθης, παρόχθιας ζώνης στην περιοχή της λίμνης Μικρής Πρέσπας στην περιοχή Τ.Κ. Αγ. Αχιλλείου, Δ.Ε. Πρεσπών,Π.Ε. Φλώρινας. (1)

Επιστροφή