ΦΕΚ 159/Α/29.08.2018

  • 29 Αυγούστου 2018

Απόφ. 86

Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. (1)

Επιστροφή