ΦΕΚ 177/ΑΑΠ/29.08.2018

  • 29 Αυγούστου 2018

Απόφ. 1298

Αναγνώριση της οδού η οποία ενώνει τους οικισμούς Παλαιόχωρα - Ανύδρους Δήμου Καντάνου - Σελίνου Π.Ε. Χανίων Περιφέρειας Κρήτης, ως κύρια δημοτική οδό.(3)

Επιστροφή