ΦΕΚ 177/ΑΑΠ/29.08.2018

  • 29 Αυγούστου 2018

Απόφ. 144623/2280

Τροποποίηση σχεδίου πόλης για διόρθωση πρασιάς επί της οδού Αναγνωστίδη στο Ο.Τ. 23 πολεοδομικής ενότητας Νταμάρια - Αφανός, Δήμου Λαμίας. (4)

Επιστροφή