ΦΕΚ 169/Α/20.09.2018

  • 20 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 4563

Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και άλλες διατάξεις.(1)

Επιστροφή