ΦΕΚ 3675/Β/28.08.2018

  • 28 Αυγούστου 2018

Απόφ. 89209/1187/Φ15

Συμπλήρωση - τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (Β΄ 1048) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα».(1)

Επιστροφή