ΦΕΚ 298/Δ/22.08.2018

  • 23 Αυγούστου 2018

Απόφ. 146652

Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Ζακύνθου. (5)

Επιστροφή