ΦΕΚ 296/Δ/22.08.2018

  • 23 Αυγούστου 2018

Απόφ. 131479

Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στη θέση «ΣΚΑΛΕΣ-ΡΑΖΙ» Τ.Κ. Πόρου Δήμου Λευκάδας, Ν.Λευκάδας. (2)

Επιστροφή