ΦΕΚ 293/Δ/21.08.2018

  • 23 Αυγούστου 2018

Απόφ. 59003/6301+56636/6054 + 55651/5939

Έλεγχος Προκαταρκτικής Οριογραμμής Αιγιαλού (ΠΟΑ) και οριστικοποίηση αυτής στην περιοχή Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μέσογαίας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2971/2001 (Φ.Ε.Κ. 285/Α΄/19-12-2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.(1)

Επιστροφή