ΦΕΚ 291/Δ/21.08.2018

  • 23 Αυγούστου 2018

Απόφ. 131489

Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού-παραλίας στη θέση «ΑΜΜΟΥΣΩ», Τ.Κ. Μαραντοχωρίου, Δήμου Λευκάδας, Ν. Λευκάδας. (1)

Επιστροφή