ΦΕΚ 168/Α/17.09.2018

  • 17 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφ. 4562

Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύμβασης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο, που υπεγράφη στο Espoo της Φινλανδίας το 1991 και κυρώθηκε με το ν. 2540/1997 (Α’ 249).(1)

Επιστροφή