ΦΕΚ 3600/Β/23.08.2018

  • 23 Αυγούστου 2018

Απόφ. 983/2018

Τροποποίηση - Συμπλήρωση της αριθμ. 977/ 07.08.2018 απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης: «Παροχή χρηματικής ενίσχυσης για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών των οικογενειών των προσώπων που περιήλθαν σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν τις περιοχές της περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (Β΄ 3234).(1)

Επιστροφή