ΦΕΚ 289/Δ/17.08.2018

  • 21 Αυγούστου 2018

Απόφ. 38478

Καθορισμός χρήσεων γης για την δωρεάν παραχώρηση, κατά χρήση, τμημάτων των δημοσίων ακινήτων με στοιχεία Τ.Δ. 1082, 1420 και 367 Αντιμάχειας, επιφανείας 279,35 τ.μ., 169,39 τ.μ. και 195,00 τ.μ. αντίστοιχα, στην εκτός σχεδίου πόλεων κι εκτός ορίων οικισμών περιοχή Αντιμάχειας της νήσου Κω.(1)

Επιστροφή