ΦΕΚ 289/Δ/17.08.2018

  • 21 Αυγούστου 2018

Απόφ. 84835

Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου, στη θέση «Μεμί» Δ.Ε. Κυπαρισσίας, Δ. Τριφυλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας, για κοινωφελή σκοπό και ειδικότερα για τη δημιουργία πρότυπου επιδεικτικού αγροκτήματος με δυναμικές κηπευτικές καλλιέργειες.(2)

Επιστροφή