ΦΕΚ 3435/Β/18.08.2018

  • 21 Αυγούστου 2018

Απόφ. ΑΤΝΣΥ/οικ. 52

Ορισμός Οργανικής Μονάδας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ. ως αρμόδιας για την επεξεργασία αποφάσεων, που εκδίδονται σύμφωνα με το ν. 44120/2016.(2)

Επιστροφή