ΦΕΚ 292/Δ/21.08.2018

  • 22 Αυγούστου 2018

Απόφ. 131800

Kαθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στην θέση «ΚΟΥΤΑΛΑΔΕΣ» Δ.Δ Σπαρτοχωρίου Δ. Μεγανησίου Ν. Λευκάδας. (1)

Επιστροφή