ΦΕΚ 3545/Β/22.08.2018

  • 22 Αυγούστου 2018

Απόφ. 9762+6425+6424

Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας Νομού Χαλκιδικής.(1)

Επιστροφή