ΦΕΚ 148/ΑΑΠ/25.07.2018

  • 27 Ιουλίου 2018

Απόφ. 238

Aνάκληση της υπ’ αρ. 17655/25-11-2005 υπουργικής απόφασης «Έγκριση μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης και χορήγησης τίτλου δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης από βαρυνόμενο ακίνητο που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής) στην οδό Βλαχάβα 4, Ο.Τ.43 και στο οποίο υπάρχει κτίριο χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο» (ΦΕΚ 1413/Δ΄/27-12-2005).(1)

Επιστροφή