ΦΕΚ 148/ΑΑΠ/25.07.2018

  • 27 Ιουλίου 2018

Απόφ. 122960

Έγκριση της 22/2018 (ΑΔΑ:6ΞΕΕΟΕΘΔ-97Ν), σε ορθή επανάληψη, απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας περί εξομοίωσης χώρου με ζώνη λιμένα των λιμενικών εγκαταστάσεων στη Μονεμβασία στη θέση «Γέφυρα-Βόρεια προβλήτα».2

Επιστροφή