ΦΕΚ 147/ΑΑΠ/25.07.2018

  • 27 Ιουλίου 2018

Απόφ. 74995

Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, στο Ο.Τ. Γ179 της Π.Ε.2 της Δ.Κ. Καματερού του Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού σε ακίνητα, ιδιοκτησίας Γεωργίου και Σεβαστής Σαλωνίδη, σε εκτέλεση των υπ’ αριθμ. 10168/2010 και 10169/2010 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας.(1)

Επιστροφή