ΦΕΚ 3147/Β/31.07.2018

  • 31 Ιουλίου 2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1149

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών στις 23.7.2018 στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.(2)

Επιστροφή