ΦΕΚ 3136/Β/31.07.2018

  • 01 Αυγούστου 2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983

Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, έλεγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4495/2017.(1)

Επιστροφή