ΦΕΚ 3119/Β/31.07.2018

  • 01 Αυγούστου 2018

Απόφ. 12868

Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων - Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών. (1)

Επιστροφή