ΦΕΚ 280/Δ/01.08.2018

  • 02 Αυγούστου 2018

Απόφ. 132247

Οριστικοποίηση Οριογραμμής Αιγιαλού - Διάνυσμα 8 - από «Όρμο Πλάκα Λεωνιδίου, ΔΕ Λεωνιδίου έως Αγιασμάτσι, Τ.Κ. Πραγματευτής», του Δήμου Νότιας Κυνουρίας Αρκαδίας (Περιλαμβάνει τις θέσεις της παραλίας Λεωνιδίου: Πλάκα - Λάκκος - Πελιά) (Αρχικός καθορισμός).(2)

Επιστροφή