ΦΕΚ 3176/Β/01.08.2018

  • 02 Αυγούστου 2018

Απόφ. Δ.15/Δ’/οικ.42081/1093

Καθορισμός των όρων αναστολής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018. (3)

Επιστροφή