ΦΕΚ 161/ΑΑΠ/31.07.2018

  • 02 Αυγούστου 2018

Απόφ. 244307

Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με το αρθ. 35 του ν. 3937/2011, σε τμήμα του οικισμού «Βελίκας», Δημοτικής Ενότητας Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης.(3)

Επιστροφή