ΦΕΚ 3327/Β/10.08.2018

  • 14 Αυγούστου 2018

Απόφ. 1317

Ορισμός της Αστικής Αρχής Δήμου Κέρκυρας ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020». Ανάθεση Καθηκόντων/Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων της Στρατηγικής ΟΧΕ/Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ) για την ανάδειξη της Πόλης της Κέρκυρας ως Διεθνώς αναγνωρίσιμου Πολύ-θεματικού, Πολύ-προιοντικού και Δημιουργικού Πολιτιστικού Προορισμού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» 2014-2020.(1)

Επιστροφή