ΦΕΚ 3327/Β/10.08.2018

  • 14 Αυγούστου 2018

Απόφ. 2002

Τροποποίηση της 1215/18-03-2015 (ΦΕΚ 608/Β΄/15-04-2015) απόφασης Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020.(2)

Επιστροφή