ΦΕΚ 286/Δ/10.08.2018

  • 16 Αυγούστου 2018

Απόφ. 131485

Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στην θέση «ΚΛΙΜΑ» Τ.Κ Βλυχού Δ. Λευκάδας Ν. Λευκάδας.(1)

Επιστροφή