ΦΕΚ 3389/Β/10.08.2018

  • 16 Αυγούστου 2018

Απόφ. ΔΝΣα/55326/Φ.2.2.1

Άρση αμφισβητήσεων και καθορισμός αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με θέματα τεχνικής εποπτείας της ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. (ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.).(2)

Επιστροφή