ΦΕΚ 3444/Β/17.08.2018

  • 20 Αυγούστου 2018


Ελευθέρωση του χώρου σχετικά με τις εκτάσεις των οποίων οι άδειες μεταλλευτικών ερευνών έχουν λήξει κατά την έναρξη ισχύος του ν.4512/2018.(6)

Επιστροφή