ΦΕΚ 294/Δ/21.08.2018

  • 22 Αυγούστου 2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/47695/2669

Όροι και περιορισμοί για την προστασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR1220002 «Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Ευρύτερη περιοχή -Αξιούπολη», με κωδικό GR1220010 «Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Αλυκή Κίτρους» και με κωδικό GR1250004 «Αλυκή Κίτρους - Ευρύτερη περιοχή.(1)

Επιστροφή