ΦΕΚ 3579/Β/22.08.2018

  • 23 Αυγούστου 2018

Απόφ. ΠΟΛ:1162

Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.(1)

Επιστροφή