ΦΕΚ 3519/Β/21.08.2018

  • 23 Αυγούστου 2018

Απόφ. 168586/1388

Διαχείριση και εκμετάλλευση εγκαταλελειμμένων ιδιωτικών ή συνιδιόκτητων μετά του Δημοσίου δασών, από εικοσαετίας και πλέον.(2)

Επιστροφή