ΦΕΚ 3268/Β/08.08.2018

  • 10 Αυγούστου 2018

Απόφ. 2666/1413

Κανονισμός αναθέσεως και εκτελέσεως έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας.(1)

Επιστροφή