ΦΕΚ 149/Α/10.08.2018

  • 10 Αυγούστου 2018


Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.(1)

Επιστροφή