ΦΕΚ 276/Δ/31.07.2018

  • 09 Αυγούστου 2018

Απόφ. 123553

Οριστικοποίηση Οριογραμμής Αιγιαλού από (ΠΟΑ) σε περιοχές του Δήμου Νότιας Κυνουρίας Αρκαδίας. Διανύσματα: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17. (Αρχικός καθορισμός).(5)

Επιστροφή