ΦΕΚ 168/ΑΑΠ/08.08.2018

  • 09 Αυγούστου 2018

Απόφ. 108212

Έγκριση απόφασης επανακαθορισμού χώρου που εξομοιώνεται με Ζώνη Λιμένα (Χερσαία) Κορωνησίας του Δήμου Αρταίων Νομού Άρτας.(2)

Επιστροφή